TU PRZEJRZYSZ BIEŻĄCE WYDANIE Perkusista ULUBIONYKIOSK.PL - PRZESYŁKA GRATISUlubiony kiosk

Regulamin

   1.  Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług przez AVT-Korporacja Spółka z o.o., polegających na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego posiadania konta w dziale Perkusiści serwisu internetowego MagazynPerkusista.pl oraz uczestnictwa na Forum Dyskusyjnym (zwanym dalej Forum), będącym miejscem wymiany opinii dotyczących przede wszystkim tematyki perkusyjnej, ale także wszystkich innych tematów, które interesują użytkowników. Wymienione w zdaniu poprzedzjącym usługi są dostępna pod adresami url: http://www.magazynperkusista.pl oraz http://forum.magazynperkusista.pl.
   2. Rejestrując się w serwisie MagazynPerkusista.pl Użytkownik otrzymuje dostęp do Forum Dyskusyjnego oraz działu Perkusiści przy użyciu jednego konta (loginu oraz hasła).
   3. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT Korporacja Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez AVT Korporację Sp. z o.o. na udostępniony adres e-mail treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od AVT Korporacja Sp. z o.o. lub jej kontrahentów.
4. Uczestnicy Forum Dyskusyjnego publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. AVT-Korporacja Spółka z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum.
   5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Forum treści:
         1. nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
         2. stojących w sprzeczności z polskim prawem;
         3. propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
         4. stanowiących przekaz reklamowy.
   6. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Forum jego uczestnicy zobowiązani są do:
         1. nieduplikowania postów i tematów;
         2. nadawania nowym wątkom przejrzystych tytułów;
         3. nieużywania wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
         4. umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki;
         5. przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.
  7. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania adresów IP należących do uczestników Forum, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w pkt. 5 i 6.
  8. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość ich usuwania.
  9. Na pisemne i uzasadnione żądanie AVT-Korporacja Spółka z o.o. może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
  10. AVT-Korporacja Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Magazynu Perkusista.
  11. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum Magazynu Perkusista.
  12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
Reklama