Nowa polska szkoła na perkusję

Dodano: 14.04.2018

Paweł Ostrowski, wrocławski bębniarz, były regularny współpracownik Perkusisty, a obecnie redaktor naczelny serwisu Infodrum.pl wydał książkę do ćwiczeń gry na bębnach.

Paweł Ostrowski przez długi okres współpracował z magazynem Perkusista, gdzie dał się poznać jako muzyk podchodzący w nowatorski sposób do nauki gry na perkusji. Jego działania opierają się nie tylko o wytrwałą pracę z instrumentem, ale także odpowiednie nastawienie psychiczne, gdzie duże znaczenie ma przygotowanie, które ma zwiększyć efektywność ćwiczeń. Nie inaczej jest w tej szkole.

Materiał książkowy jest wpierany 7 godzinami (!) materiału muzycznego. Gościnnie na basie występuje Karol Kozłowski.  Jak wygląda spis treści? Bardzo bogato i po zapoznaniu się z jego treścią widać, że jest to materiał skierowany do szerokiego grona perkusistów o różnym poziomie gry.

„Cieszę się, jeśli posiadasz moją szkołę gry. Jest to materiał świadomie tworzony przez lata więc i starannie przemyślany merytorycznie, a więc zachęcam do zapoznania się z opisem zagadnień, których uczę w książce “Szkoła na perkusję. Kompletny trening.”. Stopień trudności ćwiczeń/zadań wzrasta wraz z lekcjami treningowymi:

STARTER – Moduł 0 (przygotowanie do treningu i wejście w “stan” treningowy):

Poruszamy szeroki zakres zagadnień, ważne dla perkusisty, omawiając m.in.:

-ćwiczenia rozciągające – dłonie i całe ciało (kontynuacja ćwiczeń z rozdziału “sprawne dłonie”),

-ćwiczenia wzmacniające kończyny, kręgosłup, mięśnie brzucha oraz poprawiające kondycję i koncentrację,

-praca nad brzmieniem (celność, precyzja, rimshot, dynamika),

-praca nad poczuciem timu,

-ćwiczenia rozgrzewające przed graniem, z uwzględnieniem roli oddechu w graniu,

-kreatywna praca z instrumentem (poprawiająca m.in. umiejętności improwizacyjne),

-praca nad wizerunkiem (prezencja za zestawem), ekspresją grania,

-kształtowanie poprawnej motoryki i właściwych nawyków pamięci mięśniowej           

–i wiele innych…

RYTMIKA – Moduł 1

Ćwiczenia rytmiczne i koordynacyjne:

-ćwierćnuty w różnych miejscach taktu i rytmy budowane na bazie ćwierćnut,

-ósemki łączone rytmicznie z ćwierćnutami,

-triole ósemkowe łączone z ćwierćnutami,

-szesnastki + ćwierćnuty + ósemki,

-omijanie nuty głównej – ósemkowo, szesnastkowo, triolowo,

– precyzja grania unisono – ręce oraz ręce + nogi,

-umiejętne dodawanie nóg do schematu rąk (stałe figury oraz wynikające ze schematu rytmicznego),

-wprowadzenie zmiennej dynamiki,

-“wygodne i niewygodne” kombinacje rąk,

-inwersja rytmiczna, czyli wypełnianie pomiędzy głównym schematem rytmicznym.

Moduł rytmiczny jest kluczem do kolejnych ćwiczeń zawartych w danej lekcji, a więc jest to nasza jakby “perkusyjna tonacja”, na bazie której budujemy całą resztę.

SPEED UP – Moduł 2

Ćwiczenia werblowe i przełożenie ich na zestaw:

-uderzenia naprzemiennie

-symetrycznie od jednej i drugiej ręki

-ósemki, szesnastki, triole, flamy, ghosty, trzydziestodwójki

-uderzenia dwójkowe, paradiddle

-dynamika – akcenty, ghosty

-trening precyzji, koordynacji, wzrost szybkości, budowanie schematów rąk i swobodne przekładanie ich na zestaw

-umiejętne wykorzystywanie instrumentów zestawu, jako konsekwencji zbudowanych schematów na werblu

GROOVE – Moduł 3

Pakiet groove’owy: Budujemy podziały w 4 wersjach, wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z ustalonego wcześniej klucza rytmicznego (RYTMIKA), a czasem także schematu rąk (SPEED UP):

-podziały ćwierćnutowe

-podziały ósemkowe

-podziały triolowe

-podziały szesnastkowe (stopa)

-podziały szesnastkowe (ręce)

-podziały triolowe szesnastkowe (ujęte w metrum 6/8)

-podziały shuffle

-podziały w pulsie half time shuffle

-podziały z przesuniętym werblem, względem typowego 2 i 4 w takcie

-podziały off beat – z hihatem na “i”

-wykorzystywanie takich elementów gry jak: rimshot, cross stick, tomy, otwarcie hihatu, przechodzenie z hihatu na ride/drugi hihat.

-lekcje 41-43: podziały w metrum nieparzystym

-lekcja 44: podziały latynoskie – specyfika ich budowy i rozwijania struktury rytmicznej.

-werbel grany lewą i prawą ręką.

 FILL IN – Moduł 4

Budujemy przejścia w 4 wariantach, według ustalonego schematu.

Tym sposobem, poza efektownymi i przydatnymi gotowymi przejściami, uczymy się istoty mechanizmu budowania przejść oraz umiejętności ich wkomponowania w podział.

-Główny schemat budowy przejść opiera się na systemie:

1.werbel, 2.werbel + tomy, 3.werbel+stopa, 4.werbel+stopa+tomy.

W miarę rozwoju stopnia zaawansowania wzbogacamy ten schemat o kolejne zasady, budując coraz bardziej złożone przejścia.

Każde przejście w danej lekcji pasuje do każdego podziału z tej lekcji i w wielu przypadkach wynika w jakimś stopniu z podziału lub schematu rytmicznego.

W przejściach wykorzystujemy elementy poznane wcześniej, między innymi:

-naprzemienny układ rąk

-akcenty

-flamy

-ghosty

-przenoszenie rąk z werbla na zestaw

-dodawanie pozostałych instrumentów, np. crash’a do stopy, zgodnie z ustaloną kolejnością rąk.

 LEKCJE FUNKCYJNE I TRENINGOWE:

 Omawiają oddzielne zagadnienia techniczne, których zastosowanie poznajemy na wybranych groovach oraz schematach (np. paradiddle). M.in. dotyczą takich dziedzin jak:

 -akcentowanie w na talerzach w podziałach

-zagęszczanie talerzy w podziałach

-podziały off beat, rozszerzone o wersję zagęszczoną szesnastkami na “i”

-podziały liniowe

-wykorzystanie tomów do budowania groovu

-ghosty w podziałach + ćwiczenia dynamiczno-sprawnościowe rąk (+koordynacja)

-paradiddle i ich wykorzystanie w budowie podziałów oraz przejść

-grupy szesnastek i budowanie podziałów i przejść na ich podstawie

-rozdział poświęcony rozwijaniu timingu i precyzji grania

-rozdział poświęcony rozwijaniu dynamiki gry oraz sprawności dynamicznej obu rąk.

 

Książka została ujrzała światło dzienne dzięki znanemu wydawnictwu muzycznemu AbSonic, które ma w swoim portfolio tytuły o podobnej tematyce (Łukasz Krzesiewicz, Dariusz Henczel)

Więcej informacji na temat zawartości szkoły na pawelostrowski.pl